ანგარიშები

სოციალური დაცვის სისტემის ძირითადი გამოწვევები სხვადასხვა დაუცველი ჯგუფებისათვის საქართველოში

16/03/2022
ავტორი : PHR.GE

“კოალიცია თანასწორობისთვის” წინამდებარე ანგარიში ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ადმინისტრირებული სოციალური დაცვის პროგრამებისა და სოციალური დაცვის პოლიტიკის კრიტიკაა ქ. თბილისის სოციალური საცხოვრისებში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების, შე

ვრცლად

ბავშვის ადვოკატი - საუკეთესო პრაქტიკა და ეთიკური საკითხები

წინამდებარე დოკუმენტში შეჯამებულია ის პრინციპები და საუკეთესო პრაქტიკა,რომლებიც საფუძვლად უდევს ბავშვთა სამართლებრივი წარმომადგენლობის სისტემას

ავტორი : Admin
ვრცლად

CEDAW ალტერნატიული ანგარიში.

2018 წლის ივლისში, სახელმწიფოს  უნდა წარედგინა გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის (CEDAW) შესრულების მეექვსე პერიოდ

ავტორი : Admin
ვრცლად

თვისებრივი კვლევა: ქალთა მიმართ სექსუალური შევიწროება და ძალადობა სპორტში

ქალთა მიმართ ძალადობა ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული პრობლემაა მსოფლიოში. ძალადობის სხვადასხვა ფორმები განსხვავებული ინტენსივობით გვხვდება ყვე

ავტორი : Admin
ვრცლად

სამაგიდე კვლევა: ქალთა მიმართ სექსუალური შევიწროება და ძალადობა სპორტში

კვლევა წარმოადგენს სპორტში ქალების შევიწროებისა და ძალადობის შესახებ საერთაშორისო კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზის ერთ-ერთ პირველ მცდელობას საქ

ავტორი : Admin
ვრცლად

ალტერნატიული ანგარიში

PHR-მა ანგარიშში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების შესახებ თავზე იმუშავა.ანგარიში ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე. გადმოწერა:

ავტორი : Admin
ვრცლად

ალტერნატიული ანგარიში

PHR-მა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების შესახებ თავზე იმუშავა.ანგარიში ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე. გადმოწერა:

ავტორი : Admin
ვრცლად

ჩვენი პარტნიორები