ანალიტიკური დოკუმენტები

შშმ ქალთა უფლებები თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში - კვლევა

27/02/2024
ავტორი : PHR.GE

კვლევის ავტორი: ანა აბაშიძე ძალადობა ქალთა მიმართ დახურულ დაწესებულებებში ფართოდ გავრცელებული პრობლემაა, რომელიც უკავშირდება საზოგადოებაში დამკვიდრებულ დამაზიანებელ რწმენა-წარმოდგენებს ქალთა სოციალური როლის შესახებ და აგრეთვე განპირობებულია

ვრცლად

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საჭიროებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ლბქ ქალებისთვის

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა მოაზრებულია როგორც ფიზიკური, ემოციური, მენტალური და სოციალური კეთილდღეობა, რაც

ავტორი : PHR.GE
ვრცლად

ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალების მართლმსაჯულებაზე მისაწვდომობა: პოლიტიკის დოკუმენტი

პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია მიმოიხილოს საქართველოში მცხოვრები განსხვავებული ეთნიკური კუთვნილების მქონე მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობა, განსაკუთრ

ავტორი : PHR.GE
ვრცლად

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების მართლმსაჯულებაზე მისაწვდომობა: პოლიტიკის დოკუმენტი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, განსაკუთრებით კი ქალები და გოგოები, რომლებიც დარღვეული უფლების აღდგენისთვის იბრძვიან, აწყდებიან კომპლექსურ წ

ავტორი : PHR.GE
ვრცლად

ლგბტქ პირების მართლმსაჯულებაზე მისაწვდომობა: პოლიტიკის დოკუმენტი

პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია, მიმოიხილოს საქართველოში LGBTQI+ ადამიანების წინაშე არსებული პრობლემები და მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით

ავტორი : PHR.GE
ვრცლად

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების აბორტის სერვისის ეთიკური ნორმები

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები სარგებლობენ ხარისხიან ძირითად სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომის უფლებით შეზღუდული შესაძლებლობების არმოქონე ქალ

ავტორი : PHR.GE
ვრცლად

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების/გოგონების ორსულობის მართვა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ქალებს უნდა გააჩნდეთ ხარისხიან ჯანდაცვაზე წვდომა.  სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის (სრჯ) დაცვის  კიდევ უ

ავტორი : Admin
ვრცლად

ჩვენი პარტნიორები