პროექტის მიზანია ბავშვის მონაწილეობითი პრაქტიკის (Participatory Practice) გამოყენებით, ბავშვის მართლმსაჯულების უფლების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და პროფესიული სფეროს წარმომადგენლების ცოდნის გაზრდა.

მიზნის მისაღწევად პროექტის ამოცანებს წარმოადგენს:

ამოცანა 1. ბავშვის მართლმსაჯულების განხორციელების სისტემაში ჩართული ყველა სუბიექტის მიერ ბავშვის უფლებათა კოდექსის ერთგვაროვანი განმარტება.

ამოცანა 2. ბავშვის მართლმსაჯულების უფლების შესახებ ბავშვების, მშობლებისა და მოსახლეობის ფართო წრეების ინფორმირებულობის გაზრდა.

 

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი-OSGF

ხანგძლივობა: 13 აპრილი 2021 - 13 თებერვალი 2022

თანხა: 25,995.00 $